Cube Long Arrow Right External Link angle-right Search Times Spinner angle-left

Stanje sredstava na računu

Svaki online igrač, na meniju "Račun/Transakcije", može vidjeti stanje sredstava na računu i to po vrstama. 

Primjer:

undefined
  • Novac: Prikazuje se stanje novčanih sredstava na računu igrača. To je novac kojim igrač u cjelosti raspolaže i samo je taj novac raspoloživ za isplatu s računa. 

  • Bonus: To je novac koji možete koristiti samo za igru/uplate. Bonus se ne može isplatiti. 

  • Extra Bonus: Ova sredstva ne mogu biti samostalno iskorištena. Naime, iskorištavaju se samo za pokrivanje dijela uplate na listiće/tikete Sportske prognoze i Uživo klađenja. Ostatak se uplaćuje sa sredstava Novca ili Bonusa. Detalji korištenja ovog bonusa pojašnjeni su u rubrici promocije - EXTRA BONUS.

  • Rezervirano: Ovaj termin označava iznos novca koji ste najavili za isplatu s računa. 

  • Raspoloživo: Ovdje je prikazan iznos sredstava koja imate na raspolaganju za klađenje. Uključuje i Extra Bonus. 

  • Raspoloživo za isplatu: Kako i sam naziv kaže, to je novac koji možete odmah najaviti za isplatu s online računa.